-HỖ TRỢ CẦM MÁU, THANH NHIỆT LƯƠNG HUYẾT -DÙNG CHO NGƯỜI LỚN, TRẺ EM BỊ CHẢY MÁU CAM, CHẢY MÁU CHÂN RĂNG, ĐẠI TIỆN CHẢY MAU